Stara Zagora, BG

DZU Sports Hall

30 June, 2018

Краен срок / Deadline: 25 June

Начало / Start: 9:00

Такса / Fee: 30 BGN

Регистрацията за състезанието е задължителна! Нерегистрирани участници няма да бъдат допускани до състезанието.

Такса за участие (мъже, жени) - 30 лв.; юноши - 15 лв.

Краен срок за регистрация: 25 юни, 2018Registration for the event is mandatory! Competitors that are not registered will not be allowed to participate.

Competition fee (male, female) - 30 BGN; Juvenile - 15 BGN

Registration deadline: 25 June, 2018

Регистрацията приключи. Очакваме ви на 30-ти юни от 9:00 в зала ДЗУ, гр. Стара Загора.

Partners