Stara Zagora, BG

Veselin Hanchev sports hall, Angel Kanchev 82

6 April, 2019

Краен срок / Deadline: 31 March

Начало / Start: 9:00

Такса / Fee: 30 or 15 BGN

Регистрацията за състезанието е задължителна! Нерегистрирани участници няма да бъдат допускани до състезанието.

Такса за участие (мъже, жени) - 30 лв.; юноши - 15 лв.

Краен срок за регистрация: 31 март, 2019Registration for the event is mandatory! Competitors that are not registered will not be allowed to participate.

Competition fee (male, female) - 30 BGN; Juvenile - 15 BGN

Registration deadline: 31 March, 2019

Регистрацията приключи. Очакваме ви на 6-ти април от 9:00 в зала "Веселин Ханчев", гр. Стара Загора.

Partners