Montana, BG

"Mladost" Sports Hall

12 June

2021

Registration deadline

9 June

Регистрацията за състезанието е задължителна!

Такса за участие (мъже, жени, юноши) - 40 лв.; напреднали - 50 лв.

Краен срок за регистрация: 9 юни, 2021. Пълна информация - в събитието в FacebookRegistration for the event is mandatory!

Competition fee (male, female, juvenile) - 20 EUR; advanced - 25 EUR

Registration deadline: June 9, 2021. More info - in the Facebook event

Partners